Tělo ženy a její hormonální systém je složitý biologický mechanismus. Avšak když jej pochopíme, rozkryje se před námi kouzlo a nekonečnost celého vesmíru ukrytého v těle bohyně.

Menstruační cyklus je děj, v jehož průběhu dochází ke specifickým změnám na děložní sliznici, vaječnících, vejcovodech a samotné pochvě. Na jeho řízení se podílí řada hormonů a změna jejich hladin v průběhu celého cyklu. BUTTON-PREDPLATNECelkově se jedná o proces, kdy se tělo ženy připravuje na přijetí oplodněného vajíčka a následné těhotenství.

Menstruační cyklus trvá v průměru 28 dní (pohybuje se v rozmezí 24–36 dní). Není to pouze fáze menstruace, jak si ještě řada žen myslí. Menstruace je pravidelně či periodicky se opakující vaginální krvácení a je to jen jedna z fází menstruačního cyklu. Pochopení menstruačního cyklu je zcela zásadní nejen pro ženy, ale také pro muže kráčející po jejich boku.

Náladové ženy

Ženy jsou přirozeně cyklické, kdežto muži jsou lineární. Vzhledem k tomu, že muži na vlastním těle nikdy nezažili menstruační cyklus ani jednotlivé fáze cyklu, může být pro ně obtížné a někdy i nepochopitelné, proč mohou být ženy “každý den jiné“.Layout 1

Možná i pro řadu žen může být záhadou, proč jsou někdy více empatické a jindy velice racionální, někdy výrazně citlivé až plačtivé a jindy silné jako skála, někdy komplikované a jindy zcela přímočaré.

Cyklus ženy ovlivňuje vše, na co jen pomyslíte: fyzickou kondici, emoční naladění, způsob myšlení, vnímání i celkové rozpoložení. Je tedy potřeba poznat ženskou proměnlivost a sladit se s cyklem. Pochopení a porozumění sama sobě otevře ženám cestu ke spokojenosti, a to jak své vlastní, tak ve všech vztazích. Je důležité napojit se znovu na tělo a jednotlivé cykly. Vědomě, každodenně, s důvěrou a úctou. Je potřeba, aby muži dali prostor ženskosti, aby umožnili navrátit ji do těl svých partnerek a současně do celé naší společnosti. Menstruační cyklus můžeme tedy rozdělit do čtyř opakujících se fází, jež se střídají průměrně po sedmi dnech (záleží na délce cyklu dané ženy) a můžeme je přirovnat ke čtyřem základním fázím měsíce.

1.–7. den – Fáze menstruační – reflektivní

Na fyzické rovině se odlučuje děložní sliznice, která odchází děložním hrdlem a následně pochvou z těla ven. Tento proces se projevuje krvácením a jedná se v podstatě o čistění. Na vnější fyzické a duševní rovině je to doba odpočinku, regenerace a nabírání sil. Žena cítí úbytek sil a je pro ni těžší vykonávat činnosti, které jsou fyzicky náročnější, i když jsou to činnosti, které jindy hravě zvládá.

V době menstruace se žena nachází na vrcholu napojení sama na sebe. Je to stav přirozeného duchovního napojení, který bych připodobnila k pocitům při meditaci. Je to doba, kdy žena vnímá vše čistě, jasně, pravdivě. V této době je nazývána vědmou.0139 - red flowers background1

Stejně jako se tělo zbavuje děložní sliznice a probíhá očista, tak i na duševní úrovni je pro ženu v této fázi cyklu jednodušší zbavit se či pustit vše, co jí neslouží. Duševně se může cítit unavená a více uzavřená do sebe. Sdělení „dejte mi všichni pokoj“ úžasně vystihuje tuto fázi.

Menstruační neboli reflektivní fáze odpovídá fázi měsíce ve stavu novoluní a ročnímu období zima. Stačí si jen představit, jak v zimě funguje příroda. Veškerá vegetace „spí“, voda je soustředěná ke kořenům a shromažďuje energii a sílu na jaro. I my lidé jsme rádi spíše v teple domova a nemáme ani moc náladu se družit s ostatními.

(…)

Text: Veronika Káňová

Zajímá vás více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, návodů, rad a tipů najdete v květnovém vydání Bylinky revue a Herbáře!

Magazíny si můžete výhodně předplatit ZDE a seznam trafik naleznete ZDE.